• EN    |    TH
  • +66 2-038-5115

การออกกำลังกายคือกุญแจสู่สุขภาพที่ดี เราออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพและสมรรถภาพของร่างกาย ทุกคนต่างรู้ว่าการออกกำลังกายคือส่วนสำคัญของสุขภาพ แต่ทว่าการมีแผนการออกกำลังกายที่เหมาะสมจะช่วยให้เข้าใจในแง่มุมที่หลากหลายของการออกกำลังกาย เช่น ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อการออกำลังกาย มาตรฐานของการออกกำลังกาย และประเภทการออกกำลังกาย อาทิ การออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจน การฝึกความแข็งแรงและรักษาสมดุล และการเรียนรู้วิธีการออกกำลังกายอย่างปลอดภัย

งานวิจัยในเรื่องของการออกกำลังกาย

งานวิจัยในเรื่องของการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเป็นประจำทำให้ร่างกายแข็งแรง น้ำหนักลด หลอดเลือดและหัวใจแข็งแรง งานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงประโยชน์ในด้านสมองและความจำอีกด้วย

มาตรฐานการออกกำลังกาย

มาตรฐานการออกกำลังกาย

Do you need to exercise every day for healthy? The American College of Sports Medicine (ACSM) and the American Heart Association (AHA) published a guidance of exercise for good health for general people.

ประเภทของการออกกำลังกาย

ประเภทของการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายและกิจกรรมทางกายภาพจัดออกเป็นกลุ่มดังเช่น การฝึกความอดทน ความแข็งแกร่ง ความสมดุลย์ และความยืดหยุ่น คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะคิดว่าการออกกำลังกายประเภทเดียวน่าจะเพียงพอแล้ว แต่แท้จริงแล้วการออกกำลังกายแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน หากออกกำลังกายครบทุกประเภทแล้วร่างกายจะได้รับประโยชน์มากกว่า การรวมกิจกกรรมออกกำลังกายหลายรูปแบบเข้าด้วยกันจะทำให้ไม่เบื่อง่ายและลดความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บอีกด้วย

ในขณะที่การออกกำลังกายดีต่อสุขภาพ

ในขณะที่การออกกำลังกายดีต่อสุขภาพ

เราควรออกกำลังกายให้ถูกวิธีโดยคำนึงถึงอาการเจ็บป่วยที่มีอยู่เป็นสำคัญ ลองจินตนาการว่าถ้าคุณกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งโดยที่ไม่ดื่มน้ำให้เพียงพอก่อนทำกิจกรรม อาจทำให้คุณต้องพบเจอปัญหาสุขภาพแทนที่จะได้ฟื้นฟูตามที่หวัง กรณีดังกล่าวเป็นเพียงแค่หนึ่งจากหลาย ๆ ตัวอย่างที่เกิดขึ้น บางครั้งคุณอาจได้รับอุบัติเหตุร้ายแรงก็เป็นได้โดยเฉพาะในขณะที่คุณกำลังอยู่ในช่วงทำการรักษาโดยแพทย์ ดังนั้นการออกกำลังกายอย่างระมัดระวังจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกกำลังกาย!

ป้องกันและยับยั้งโรคเรื้อรัง

ทำความเข้าใจว่าเวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์สามารถช่วยคุณควบคุมชีวิตด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วได้อย่างไร

ดูโปรแกรมของเรา