• EN    |    TH
  • +66 2-038-5115

อาหารแบบพืชเป็นหลัก (Plant Based Whole Food) หรือที่เรียกเป็นตัวย่อว่า PBWF คือ อาหารที่เน้นพืชเป็นหลักและไม่ผ่านการปรุงแต่ง ประกอบด้วยอาหารที่มาจากพืชจำพวกพืชมีหัว ผัก ธัญพืช ถั่วมีฝัก เมล็ดถั่ว และผลไม้ อาหารเหล่านี้จะไม่มีไข่และนมเป็นส่วนประกอบ อาหารทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มาจากธรรมชาติโดยไม่ผ่านการแปรรูป การสกัด และขัดสีก่อนนำมาบริโภค ตัวอย่างเช่น เมล็ดธัญพืชไม่ขัดสี ถั่ว ผักและผลไม้

อาหารพืช  หมายถึง พืช ผัก ผลไม้ ถั่ว นัท และธัญพืชต่างๆ

แบบธรรมชาติ  หมายถึง อาหารที่ใกล้เคียงกับสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่ผ่านกระบวนการสกัด ขัดสี หรือกระบวนการเก็บถนอม

การสกัด  หมายถึง การแยกเอากากหรือเนื้อส่วนหยาบทิ้งไปจนเหลือแต่ส่วนที่เป็นน้ำมันหรือน้ำตาล ซึ่งเป็นส่วนที่มีแต่แคลอรีแต่ขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอื่นๆ เช่น กากใย วิตามิน เกลือแร่ และโปรตีน

การขัดสี  หมายถึง การเอาธัญพืชมาขัดเอาส่วนผิวใต้เปลือกนอกออกไป เช่น การทำข้าวกล้องให้เป็นข้าวขาว การทำแป้งโฮลวีทให้เป็นแป้งขาว เป็นต้น

อาหารสกัดทำให้ป่วย อาหารแบบธรรมชาติทำให้หายป่วย

อาหารสกัดทำให้ป่วย อาหารแบบธรรมชาติทำให้หายป่วย

การสกัดอาหาร (food extraction) หมายถึง การเอาอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติ (whole food) มาผ่านกระบวนการบีบ คั้น ป่น หรือสกัดด้วยการใส่น้ำหรือใส่สารละลายเพื่อแยกเอาแต่ส่วนของอาหารที่เป็นตัวให้แคลอรีล้วนๆ เช่น น้ำมัน น้ำตาล ออกมาบริโภค โดยทิ้งกากและส่วนอื่นๆไป แล้วใช้ความร้อนไล่เอาสารสกัดออกไปภายหลัง

oil-fats-and-cholesterol

oil-fats-and-cholesterol

ธัญพืชขัดสีทำให้ป่วย ธัญพืชไม่ขัดสีทำให้หายป่วย

ธัญพืชขัดสีทำให้ป่วย ธัญพืชไม่ขัดสีทำให้หายป่วย

ธัญพืช เช่นข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี เป็นแหล่งพลังงานของคนทั่วโลก ในประเทศที่มีอัตราการป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจต่ำเช่นประเทศญี่ปุ่น จะมีการบริโภคแคลอรีจากธัญพืชมากถึง 60 -80% ของแคลอรีทั้งหมด ขณะที่ประเทศที่มีอัตราการป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจสูงเช่นประเทศสหรัฐฯ มีการบริโภคแคลอรีจากธัญพืชน้อย คือไม่เกิน 20% ของแคลอรีทั้งหมด

ดื่มเพื่อสุขภาพ

ดื่มเพื่อสุขภาพ

น้ำเป็นทั้งวัตถุดิบในการผลิตพลังงานของเซลล์ และเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย ร่างกายไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่มีน้ำเพียงพอ การขาดน้ำนอกจากจะทำให้การทำงานของเซลล์ทุกเซลล์ผิดปกติและการเสียหายต่ออวัยวะหลักเช่น ไต หัวใจ สมองแล้ว ยังอาจนำไปสู่ภาวะเลือดข้นหนืดและการตายกะทันหันจากลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดหรือภาวะช็อกจากการขาดน้ำ

ป้องกันและพลิกผันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยตัวคุณเอง

มาร่วมเรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติตามหลักการของผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การกำกับดูแลของนพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

See Our Programs