• EN    |    TH
  • +66 2-038-5115

ประชากรรอบโลกบริโภคเนื้อมากขึ้นแต่บริโภคผักผลไม้น้อยลงตั้งแต่ไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา จนนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในปัจจุบัน การบริโภคเนื้อมากขึ้นจะเกิดผลเสียกับสุขภาพของคุณ หากคุณมองภาพวาดในพิพิธภัณฑ์ใกล้ ๆ คุณจะมองไม่เห็นภาพรวมทั้งหมด แต่ถ้าคุณก้าวถอยหลังแล้วหันมามองที่ภาพวาด คุณจะมองเห็นภาพทั้งหมดว่าคืออะไร หากความเชื่อที่ว่ารับประทานเนื้อมาก ๆ จะส่งผลเสียต่อกับสุขภาพ คุณควรก้าวถอยหลังออกมาเพื่อมองภาพที่กว้างขึ้น ซึ่งหมายถึงว่าควรลองกลับมาดูการศึกษางานวิจัยในเรื่องของระบาดวิทยาในระยะยาวและงานวิจัยทางการแพทย์ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก มีเรื่องราวงานวิจัยมากมายที่บอกถึงผลของอาหารที่รับประทานเข้าไปต่อสุขภาพของเรา มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่สนับสนุนประโยชน์ของอาหารที่เน้นพืชทั้งหมดในการป้องกันและยับยั้งโรคเรื้อรัง

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์

งานวิจัยทางวิทยาศาคร์ที่สำคัญและงานเขียนของนักวิจัยทางการแพทย์ได้ให้ข้อมูลในเรื่องของประโยชน์ของอาหารที่เน้นพืชทั้งหมดและการใช้ชีวิตไว้ตรงนี้

ถ้าคุณอยากรู้ว่าวิทยาศาสตร์กล่าวไว้อย่างไร

ถ้าคุณอยากรู้ว่าวิทยาศาสตร์กล่าวไว้อย่างไร

นักวิจัยพบอะไรเกี่ยวกับอาหารที่เน้นพื้ชเป็นหลักกับอาหารที่เน้นผักเป็นหลัก และสิ่งใดดีต่อการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ คุณต้องอ่านบทความนี้

ป้องกันและยับยั้งโรคเรื้อรัง

ทำความเข้าใจว่าเวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์สามารถช่วยคุณควบคุมชีวิตด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วได้อย่างไร

ดูโปรแกรมของเรา