• EN    |    TH
  • +66 2-038-5115

ความเครียดคือการสนองตอบของจิตใจและร่างกายต่อสิ่งเร้าภายนอกไปทิศทางที่ตื่นตัวพร้อมที่จะสู้หรือจะหนี หากจิตใจและร่างกายตกอยู่ภายใต้สภาวะเครียดเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน จะทำให้ร่างกายเจ็บป่วยเป็นโรคได้แทบทุกโรครวมทั้งโรคติดเชื้อ โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง และอาจทำให้อายุสั้นลง เพราะงานวิจัยวัดความยาวของทีลอเมียร์ (ปลอกปลายยีนซึ่งบ่งบอกถึงความยืนยาวของอายุ) ในคนกลุ่มคนที่มีความเครียดสูงและซึมเศร้าพบว่ามีอัตราการหดสั้นของทีลอเมียร์มากกว่าคนปกติ

การจัดการความเครียดในอดีตพุ่งเป้าไปจัดการสิ่งเร้าภายนอกตัว เช่นหากสิ่งแวดล้อมทำให้เครียดก็ไปแก้ที่สิ่งแวดล้อม แต่วิธีการดังกล่าวพบว่าไม่ได้ผล 
การได้เชื่อมโยงกับคนอื่น ควบคู่กับความรู้สึกที่ว่าตัวเองต้องรับผิดชอบช่วยเหลือคนอื่น  สื่อความหมายให้จิตของเรารับรู้ในรูปของคุณค่าของชีวิต (sense of value) และความรู้สึกว่าชีวิตนี้มีค่า (self worth) ซึ่งยังผลต่อไปให้สุขภาพดี งานวิจัยแบบเมตาอะนาไลซิสที่วิเคราะห์ 148 งานวิจัยครอบคลุมผู้ป่วยกว่าสามแสนคนได้ผลสรุปว่าคนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นมีสุขภาพดีกว่าและมีความยืนยาวของชีวิตมากกว่าคนที่ไม่มีถึง 50% ความแตกต่างนี้คงที่โดยไม่เกี่ยวกับอายุ เพศ โรคที่เป็น หรือสาเหตุการตาย[250] การคิดบวก มองโลกแง่ดี จึงเป็นเงื่อนไขปฐมภูมิในการมีสุขภาพดี นอกเหนือไปจาก อาหาร การออกกำลังกาย และการมีเพื่อน

การลดความเครียดด้วยการฝึกจิต (MBSR)

การลดความเครียดด้วยการฝึกจิต (MBSR)

การลดความเครียดด้วยการฝึกจิตสอนการเจริญสติโดยที่พิจราณาสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ณ ตอนนี้ ช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะสงบจิตใจและร่างกายเพื่อรับมือกับความเครียด ความเจ็บ และการเจ็บป่วย

การฝึกสติรักษาโรคทำอย่างไร

การฝึกสติรักษาโรคทำอย่างไร

การบำบัดด้วยการฝึกจิต (MBT) เป็นการฝึกจิตสำหรับการรักษาโรค ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้คนที่ไม่มีความสุขและทุกข์ทรมานจากความเครียดความกดดัน

การนั่งทำสมาธิ

การนั่งทำสมาธิ

คุณเคยนั่งสมาธิและคิดว่าคุณกำลังทำถูกหรือไม่ การนั่งสมาธิแตกต่างจากการนั่งทั่วไป เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ของการนั่งสมาธิที่นี่

การนอนหลับ

การนอนหลับ

เมื่อคุณนอนหลับสนิท คุณจะตื่นมาด้วยความสดชื่นและตื่นตัวสำหรับการทำกิจกกรรมในแต่ละวัน การนอนมีผลกับการมอง รู้สึก และปฏิบัติกิจรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน อีกทั้งยังมีผลอย่างมากกับคุณภาพชีวิตโดยรวม จนกระทั่งยุค 1950 คนส่วนใหญ่คิดว่าการนอนหลับคือการนอนอยู่เฉย ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ตอนนี้เรารูว่าสมองของเราทำงานอย่างมากขณะที่หลับอยู่

ป้องกันและยับยั้งโรคเรื้อรัง

ทำความเข้าใจว่า เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์สามารถช่วยคุณควบคุมชีวิตด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วได้อย่างไร

ดูโปรแกรมของเรา