• EN    |    TH
  • +66 2-038-5115

งานวิจัยค้นหาสิ่งที่จะช่วยส่งผลให้ผู้คนมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น หรือหายจากโรคเรื้อรัง พบว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ยา ไม่ใช่การผ่าตัด ไม่ใช่การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่เป็นปัจจัยสี่ประการต่อไปนี้คือ

  1. การกินอาหารที่มีพืชแบบธรรมชาติ คือไม่สกัด ไม่ขัดสี
  2. การมีกิจกรรมประจำวันที่ทำให้ได้เคลื่อนไหวออกกำลังกายทั้งวัน
  3. การมีวิธีจัดการความเครียดที่ดีและมีเวลาพักผ่อนนอนหลับเพียงพอ
  4. การมีโอกาสได้เข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

กลุ่มสนับสนุนเรียกอีกอย่างว่า "กลุ่มการช่วยเหลือตนเอง" กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (support group) คือกลุ่มคนหัวอกเดียวกันที่มีปัญหาเหมือนกันเช่นป่วยเป็นโรคเดียวกัน หรือมีชะตากรรมเดียวกัน เช่นต่างก็มีลูกพิการเหมือนกัน เป็นต้น มารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นพวก เพื่อให้การแก้ปัญหาของตัวเองด้วยตัวเองของแต่ละคนง่ายขึ้นกว่าทำอยู่คนเดียว ทั้งนี้กลุ่มจะดูแลกันเอง ไม่มีคนภายนอกมาชี้นำหรือบังคับ

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นคนละอย่างกับกิจกรรมกลุ่มบำบัด (group therapy) ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้ป่วยที่ถูกนำมารวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะโรคโดยมีบุคลากรทางแพทย์เช่นแพทย์หรือพยาบาลหรือนักจิตนักสังคมคอยเป็นพี่เลี้ยงชี้นำหรือกำกับกิจกรรมกลุ่มเพื่อหวังผลในการรักษาโรคนั้นให้แก่สมาชิกกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคทางจิตเวชที่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับคนอื่นมีผลโดยตรงต่อการหายของโรค

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเกิดขึ้นได้อย่างไร

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเกิดขึ้นได้อย่างไร

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมีแบบใดบ้าง

เป้าหมายและประโยชน์ของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

เป้าหมายและประโยชน์ของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

ประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนคือการช่วยเหลือคนให้รู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียว มีคนอื่นอีกมากมายที่มีปัญหาเหมือนกัน

กลไกการทำงานของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

กลไกการทำงานของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

พลังพิเศษของการมีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

โครงสร้างและการจัดการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

โครงสร้างและการจัดการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

อยากสร้างกลุ่ม ต้องทำอย่างไร

ป้องกันและยับยั้งโรคเรื้อรัง

ทำความเข้าใจว่าเวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์สามารถช่วยคุณควบคุมชีวิตด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วได้อย่างไร

ดูโปรแกรมของเรา