• EN    |    TH
  • +66 2-038-5115

ภาพรวม

ความมุ่งมั่นของเรา คือการช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการดูแลจัดการสุขภาพของตนเองได้
โปรแกรม สุขภาพดีด้วยตนเอง Good Health By Yourself​ เป็นโปรแกรมเรียนรู้ 2 วัน 1 คืนที่ศูนย์เวลเนส วี แคร์ ซึ่งถูกออกแบบมา
เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีสุขภาพกายและใจแข็งแรง จนถึงระดับที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ ได้

รายละเอียดโปรแกรม

แคมป์สุขภาพดี ด้วยตนเอง เป็นแคมป์หลักของเวลเนส วี แคร์ เป็นแคมป์ 2 วันที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า การเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพียงเล็กน้อยมีผลอย่างมากต่อสุขภาพของคุณได้อย่างไร วันแรกหลังจากเช็คอินและทำความรู้จักกับผู้เข้าร่วมแคมป์คนอื่นๆ คุณจะได้รับฟังข้อสรุปและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารที่มีผลต่อสุขภาพของคุณแค่ไหน คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรให้มีสุขภาพดี วิธีปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ การทำสวน และการออกกำลังกายแบบง่ายๆ แต่ได้ผลในการฝึกกล้ามเนื้อและการทรงตัว ตอนเย็นๆ ร่วมพูดคุย สนุกสนานกับกิจกรรมกลุ่ม อาหารและของว่างทั้งหมดเป็นอาหารจากพืชเป็นหลัก plant-based whole food ที่อร่อยมาก วันที่สองเริ่มต้นด้วยการเดินทดสอบความฟิตแบบ one mile walk test และออกกำลังกายแบบง่ายๆ และในระหว่างวันนี้คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพได้ด้วย นอกจากนี้คุณยังจะได้มีเวลาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกับคุณหมอสันต์

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดแคมป์
โปรดดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม

สอบถามเพิ่มเติม

ตารางโปรแกรมสุขภาพดีด้วยตนเอง


Success Stories