• EN    |    TH

ภาพรวม

คลาสเรียนทำอาหารแบบใช้พืชเป็นหลักโดยไม่ใช้น้ำมันในการปรุงอาหาร (Plant Based Whole Food: PBWF) เป็นการเรียนแบบหนึ่งวันไปเช้า-เย็นกลับ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหาร PBWF มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าการทำอาหาร PBWF นั้นสามารถทำได้ง่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์และดีต่อสุขภาพอย่างมากแล้วยังมีรสชาติอร่อยไม่แตกต่างจากอาหารทั่วๆไป ได้เรียนรู้วิธีการคัดเลือกวัตถุดิบ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆภายในครัว การชั่งตวงวัด และยังจะได้ฝึกทำอาหาร PBWF หลากหลายเมนู คอร์สนี้จะมีการบรรยายนำหลักวิชาโดยนายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ การสอนและสาธิตการทำอาหารโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญของครัวปรานา

รายละเอียดโปรแกรม

 • 08:30-09:00น.  : ลงทะเบียนและเตรียมตัวเรียนทำอาหาร

 • 09:00-09.45น.  : บรรยายเรื่องโภชนาการ
               ลงมือปฏิบัติการทำอาหารภาคเช้า
                           10.00-11.00น. : สเต็กฟองเต้าหู้
                           11.00-11.30น. : แกงจืดแตงกวายัดไส้วีแกน
                           11.30-12.00น. : แกงหยวกกล้วย
                           12.00-12.30น. : ผัดไทฟองเต้าหู้

 • 12.30-14.00น. : พักทานอาหารกลางวัน
               ลงมือปฏิบัติการทำอาหารภาคบ่าย
                            14.00-16.00น. : สาคูวีแกน

 • 16.00น. : เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: ตารางเวลาและกิจกรรมอาจมีการปรับปลี่ยนตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการสมัคร

* ราคาที่แจ้งไว้รวมค่าอาหาร ค่าฝึกอบรม และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานภายในศูนย์เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่รวมค่าเดินทางเนื่องจากผู้เข้าอบรมต้องเดินทางมาที่ศูนย์ด้วยตนเอง

** เงื่อนไขการชำระเงินไม่สามารถขอคืนเงินได้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีกิจธุระสามารถขอเลื่อนการเข้าคลาสไปในครั้งถัดไปได้โดยไม่มีวันหมดอายุ (สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาแล้ว หากไม่สามารถมาร่วมคลาสได้ รบกวนแจ้งให้ทางศูนย์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน)

*** การเปิดคลาสเรียนทำอาหารมีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำของผู้สมัครเอาไว้ ในกรณีที่ต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเปิดคลาสไปในครั้งถัดไปโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

การเดินทาง

สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถตู้มวกเหล็กขึ้นที่หมอชิต ในกรณีเดินทางด้วยรถตู้หรือรถไฟ ต้องหารถรับจ้างจากตลาดมวกเหล็กเข้ามาส่งที่เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่ในมวกเหล็กวัลเลย์ อยู่ห่างจากตลาดมวกเหล็กราว 4 กม. กรณีที่จะให้เวลเนสวีแคร์หารถไปรับต้องแจ้งล่วงหน้า
ค่าจัดรถไปรับ
60 บาท สำหรับมอเตอร์ไซค์ และ 250 บาท สำหรับรถปิคอัพ
ในกรณีที่จะให้เวลเนสวีแคร์ช่วยระสานงานหารถรับจ้างเหมาไปจากกทม. ต้องติดต่อล่วงหน้า ค่าจ้าง 1,500 บาทเฉพาะขาไปขาเดียว หรือ 3,000 บาทสำหรับการไปส่งแล้วไปรับกลับ

 

ตารางโปรแกรมเรียนทำอาหาร PBWF


Next program will announced shortly

Success Stories