• EN    |    TH

ภาพรวม

โปรแกรมสุขภาพแบบลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยของนพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ เป็นเวลา 6 เดือน โดยจะต้องมาเข้าแคมป์เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการพลิกผันและจัดการโรคด้วยตนเองรวม 2 ครั้ง 

 • แค้มป์ต้น - 3 วัน 2 คืน แล้วกลับไปปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้านโดยมีแพทย์และพยาบาลของเวลเนสวีแคร์เป็นพี่เลี้ยงโดยติดต่อกันทางอีเมล แดชบอร์ดบนเว็บไซท์ ไลน์ และโทรศัพท์เป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจะติดต่อกันในฐานะสมาชิก Self Management Clinic (SMC) ไปอย่างต่อเนื่อง

 • แค้มป์ปลาย - 2 วัน 1 คืน ห่างจากแค้มป์ต้น 6 เดือน เพื่อให้มาติดตามผลการดูแลตัวเองกับแพทย์แบบตัวต่อตัวอีกครั้งและสรุปปิดแค้มป์

 • การปรึกษาเรื่องสุขภาพ หลังจากนั้นจะทำผ่าน Health Dashboard โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และถ้าสมาชิกอยากจะมาเข้าแค้มป์ติดตามซ้ำอีกก็สามารถลงทะเบียนเข้าแค้มป์ RD follow-up ได้อีกตามความถี่ที่ตนสะดวก โดยเสียค่าใช้จ่ายเข้าแค้มป์ (2 วัน 1 คืน ครั้งละ 6,000 บาท)

เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้องรังทุกชนิด เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน ไขมัน มะเร็ง เป็นต้น โดยรับทุกระยะความหนักเบาของโรค และรวมถึงคนที่มีภาวะแทรกซ้อนของโรค เช่น เป็นไตวายเรื้อรังร่วมด้วย เป็นต้น กรณีผู้ป่วยสูงอายุหรือจำเป็นต้องมีผู้ดูแลประจำตัวอยู่เดิมแล้ว ต้องให้ผู้ดูแลมาลงทะเบียนเข้าคอร์สเป็นผู้ติดตามด้วย

โปรแกรมนี้เป็นการใช้การแพทย์แบบอิงหลักฐาน (Evidence Based Medicine) เพื่อสอนให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองเป็น (Self-management) โดยในระหว่างที่กลับไปดูแลตัวเองที่บ้านจะมีการติดตามทางโทรศัพท์โดยพยาบาลวิชาชีพของศูนย์ตามความจำเป็น นอกจากนี้นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ จะทำการเชื่อมโยงการรักษากับแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลผู้ป่วยอยู่เดิมแล้วในการดูแลต่อไปในลักษณะของการดูแลร่วมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจนถึงระดับที่สามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งจะนำไปสู่การลดความจำเป็นในการรักษาตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบันลงได้

ผู้สมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ไม่จำเป็นต้องยกเลิกยาหรือการรักษาที่ตนเองได้มาแต่เดิมในขณะที่เริ่มหันมารักษาด้วยวิธีดูแลตนเอง เพราะการรักษาโรคตามโปรแกรมนี้ใช้หลักวิชาการแพทย์แผนปัจจุบันเช่นเดียวกันการักษาในโรงพยาบาล เพียงแต่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจนถึงระดับดูแลตัวเองได้ด้วยตนเอง จึงสามารถทำคู่ขนานไปกับการรักษาในโรงพยาบาลได้ เมื่อผู้ป่วยดูแลตนเองได้ดีขึ้น ตัวชี้วัดสุขภาพจะค่อยๆบ่งชี้ว่าความจำเป็นที่จะต้องพึ่งการรักษาด้วยยาในโรงพยาบาลจะลดลงไปเองโดยอัตโนมัติจนสามารถเลิกยาได้ในที่สุด

รายละเอียดโปรแกรม

ตารางกิจกรรม

 • เริ่ม: Apr 05, 2019
 • ถึง: Apr 07, 2019
 • สถานที: เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์

Reverse Disease By Yourself แคมป์สุขภาพที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้หลักการและทักษะปฏิบัติที่จำเป็นในการพลิกผันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง

 • 108:00 - 14:00 :  ลงทะเบียนเข้าแค้มป์ เช็คอินเข้าห้องพัก วัดดัชนีมวลกาย วัดความดันเลือด จัดทำเวชระเบียนส่วนบุคคล ตรวจร่างกายและวางแผนจัดการโรคร่วมกับแพทย์ (คนละ 30 นาที) พักรับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวันในขณะผลัดกันเข้าพบแพทย์
 • 214:00 - 15:30 : ทำความรู้จักและเรียนรู้เรื่องโรคของกันและกัน
 • 315:30 - 16:30 บรรยายโภชนาการอาหารพืชเป็นหลักแบบไขมันต่ำ (Plant Based Whole food)
 • 416:30 - 17:30 : พักดื่มชา-กาแฟ และทำกิจกรรมจ่ายตลาดฉลาดซื้อ
 • 517:30 - 18:00 : เดินเล่น และทัวร์สวนผักพืชสมุนไพร
 • 618:00 - 19:00 : ทัวร์สวนครัวผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศ และทำกิจกรรมปลูกผักเพาะเมล็ดงอก
 • 619:00 - 20:00 : รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
 • 106:30 - 07:30 ฝึกประเมินสมรรถนะร่างกายตนเองด้วยวิธีวันไมล์วอล์คเทสท์
 • 207:30 - 09:00 : รับประทานอาหารเช้า ทำกิจธุระ และพักผ่อนส่วนตัว
 • 309:00 - 10:00 : การจัดการโรคหัวใจขาดเลือดด้วยตนเอง
 • 410:00 - 10:30 :  ฝึกปฏิบัติวิธีวัด บันทึก และวิเคราะห์ความดันเลือด
 • 510:30 - 10:45 : พักดื่มชา-กาแฟ
 • 610:45 - 11:30 :การจัดการโรคความดันโลหิตสูงด้วยตนเอง
 • 711:30 - 13:00 : เรียนทำอาหารพืชเป็นหลักแบบไขมันต่ำ และรับประทานอาหารกลางวันที่ตัวเองทำ
 • 813:00 - 14:00 : การลดน้ำหนัก
 • 914:00 - 15:00 : การจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง
 • 1015:00 - 15:15 : พักดื่มชา-กาแฟ
 • 1115:15 - 16:30 : การฝึกปฏิบัติผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
 • 1216:30 - 17:30 : การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยดัมเบลและสายยืด
 • 1318:30 - 20:00 :  รับประทานอาหารเย็น และทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
 • 106:30 - 07:30 : ฝึกสติด้วยวิธีตามรู้การเคลื่อนไหวแบบไทชิ
 • 207:30 - 09:00 : รับประทานอาหารเช้า และทำกิจธุระส่วนตัว
 • 309:00 - 10:30 : การฝึกใช้ดัชนี 9 ตัวจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพด้วยตนเอง
 • 410:30 - 12:00 : พักดื่มชา-กาแฟ ในชั้นเรียน HRM
 • 512:00 - 13:00 : รับประทานอาหารกลางวัน
 • 613:00 - 13:45 : ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องช็อกหัวใจด้วยไฟฟ้า และการปั๊มหัวใจ
 • 713:45 - 14:15 : พูดคุยทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
 • 814:15 - 16:00 : ถาม-ตอบเกี่ยวกับการจัดการโรคในทุกประเด็น
 • 916:00 : ปิดแคมป์ และถ่ายรูปร่วมกัน

หมายเหตุ: ตารางกิจกรรมและกำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการลงทะเบียนและชำระเงิน (Registration and payment method)

 1. ราคาที่แจ้งไว้รวมค่าอาหาร ค่าฝึกอบรม และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานภายในศูนย์เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่รวมค่าเดินทางเนื่องจากผู้เข้าอบรมต้องเดินทางมาที่ศูนย์ด้วยตนเอง

 2.  ผู้ป่วยที่สมัครเข้าแคมป์จะชำระเงินเพียงครั้งเดียวท่านละ 25,000 บาท สำหรับแคมป์ต้นคอร์ส แคมป์ปลายคอร์ส และการติดตามผลที่ระยะเวลา 1 ปี  

 3. หนึ่งห้องสามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน ดังนั้นสำหรับท่านที่สมัครเข้ามาเพียงท่านเดียวจะต้องแชร์ห้องพักกับผู้เข้าแคมป์ท่านอื่น (แยกระหว่างชายหญิง)

 4. หลังจากปิดรับสมัครแล้ว หากยังมีห้องพักเหลืออยุ่ ผู้เข้าแคมป์ที่สมัครเข้ามาเพียงท่านเดียวและต้องการที่จะพักเดี่ยวสามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ได้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,000 บาท/ห้อง 

 5. สำหรับผู้เข้าแคมป์ที่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามสามารถพาผู้ติดตามมาเข้าแคมป์ด้วยได้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายในราคา 15,000 บาท/ท่าน และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีเตียงเสริม

 6. สำหรับผู้เข้าแคมป์ที่ต้องการจะมาพักค้างคืนล่วงหน้า สามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ได้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท/ห้อง (หนึ่งห้องพักได้ 2 ท่าน กรณีเตียงเสริมจ่ายเพิ่มอีก 750 บาท)

 7. เงื่อนไขการชำระเงินไม่สามารถขอคืนเงินได้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีกิจธุระสามารถขอเลื่อนการเข้าแคมป์ไปในครั้งถัดไปได้โดยไม่มีวันหมดอายุ (ผู้เข้าแคมป์ที่สมัครเข้ามาแล้ว หากไม่สามารถมาร่วมแคมป์ได้ รบกวนแจ้งให้ทางศูนย์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน)

 8. การเปิดแคมป์มีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำของผู้สมัครเอาไว้ ในกรณีที่ต่ำกว่าจำนวนที่สามารถเปิดแคมป์ได้ ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเปิดแคมป์ไปในครั้งถัดไปโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน

ลงทะเบียนและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ที่หน้าเวปไซต์ www.wellnesswecare.com

 แจ้งยืนยันการลงทะเบียนและชำระเงินได้ที่ 02 038 5115 กด 2 

 

การเดินทาง

สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถตู้มวกเหล็ก "ขึ้นที่หมอชิต" ในกรณีเดินทางด้วยรถตู้หรือรถไฟ ต้องหารถรับจ้างจากตลาดมวกเหล็กเข้ามาส่งที่เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่ในมวกเหล็กวัลเลย์ อยู่ห่างจากตลาดมวกเหล็กราว 4 กม. กรณีที่จะให้เวลเนสวีแคร์หารถไปรับต้องแจ้งล่วงหน้า ค่ารถไปรับ 60 บาท ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ 250 บาทถ้าเป็นรถปิคอัพ ในกรณีที่จะให้เวลเนสวีแคร์ช่วยระสานงานหารถรับจ้างเหมาไปจากกทม. ต้องติดต่อล่วงหน้า ค่าจ้าง 1,500 บาทเฉพาะขาไปขาเดียว หรือ 3,000 บาทสำหรับการไปส่งแล้วไปรับกลับ

 

ตารางโปรแกรมพลิกผันโรคด้วยตนเอง


Next program will announced shortly

Success Stories