• EN    |    TH
  • +66 2-038-5115

ภาพรวม

แค้มป์คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย 4 วัน 3 คืน ที่เวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เน้นให้ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในวัยก่อนเกษียณ ได้มารวมกลุ่มกันและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสนุกสนานผ่อนคลาย แต่แฝงการเรียนรู้ ช่วยฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบตรรกะ ฝึกความจำ ลดภาวะความเหงาและซึมเศร้า ให้มีชีวิตชีวามากขึ้น และได้ทดลองเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองไปเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต และได้ลองใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับงานวิจัย FINGER ที่ค้นพบว่าสมองเสื่อมสามารถป้องกันได้

รายละเอียดโปรแกรม

การดำเนินชีวิตในแค้มป์คือบททดลองเปลียนวิถีชีวิต ทั้งอาหารและกิจกรรม มุ่งเปลี่ยนชีวิตผู้สูงวัยในประเด็นเหล่านี้ ได้แก่

เปลี่ยนบุคลิก ท่าร่าง ให้ตั้งตรง เปลี่ยนการเคลื่อนไหวให้กระฉับกระเฉง เปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตจากนั่งเฉยๆมาเป็นเคลื่อนไหว แอคทีฟทั้งวัน เปลี่ยนเจตคติต่อชีวิตจากไร้เป้าหมายเป็นมีเป้าหมาย จากเกร็งเป็นผ่อนคลาย ยิ้ม หัวเราะ และกล้าทดลองกิจกรรมท้าทายตนเอง เปลี่ยนนิสัยการกินเนื้อสัตว์เป็นหลัก มากินพืชเป็นหลัก ฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้น ฝึกการทรงตัวให้ดีขึ้น

ผลงานวิจัย 8 ประเด็น ที่นำมาใช้ในแค้มป์เพื่อฝึกทักษะผู้สูงวัย ได้แก่

การออกกำลังกายแบบฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (strength training) ลดโอกาสสมองเสื่อม การออกกำลังกายแบบเสริมการทรงตัว (balance exercise) ลดการลื่นตกหกล้ม และกระดูกหัก แบบฝึกหัดทดสอบสมองประลองเชาวน์ (ญี่ปุ่น) ช่วยพัฒนาความจำผู้สูงอายุ อาหารพืชเป็นหลักแบบไขมันต่ำ (Low fat plant-based) รักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้หายและลดโอกาสเป็นมะเร็ง การเข้าครัวทำอาหารเองทำให้ป้องกันและแก้ปัญหาโรคเรื้อรังของตัวเองได้ดีขึ้น กิจกรรมช่วยวางความคิด เช่น การฝึกโยคะ ช่วยลดความเครียด ช่วยรักษาโรค และเพิ่มคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุที่มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และสุขภาพดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีงานทำ เทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสังคม ทำให้คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยดีขึ้น

พบกับวิทยากรหลากหลายสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ นักจิตวิทยาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทีมแพทย์แผนไทย นักโภชนาการและโภชนบำบัด

พยาบาล ครูสอยโยคะ ครูสอนศิลปะ และครูสอนดนตรี เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม

ตารางโปรแกรมสุขภาพดีด้วยตนเอง


Success Stories