• EN    |    TH

ภาพรวม

     Spiritual หมายถึงการเสาะหาหรือเดินทางฝ่าข้ามชีวิตส่วนที่เป็นร่างกายและความคิดเจ้าประจำที่ก่อตัวเป็นความสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นบุคคลคนนี้มีชีวิตเวียนว่ายอยู่ในโลกนี้ ด้วยการหันเหความสนใจกลับจากการสนใจโลกภายนอกเข้าไปสนใจภายใน วางความคิดที่ยึดถือว่าเรานี้เป็นบุคคลลง หันเข้าไปสู่ส่วนลึกที่สุดที่ภายในคือความตื่นหรือความรู้ตัว (awareness) ซึ่งเป็นสถานะที่เป็นนิรันดร ไม่เปลี่ยนแปลง
      Retreat คือการปลีกวิเวกหลีกเร้น ไปอยู่ในสถานที่สงบเงียบเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ได้มีเวลาที่สันโดษและเป็นส่วนตัว

     Spiritual retreat ก็คือการปลีกวิเวกหลีกเร้นเพื่อหันเหความสนใจจากโลกภายนอกกลับเข้าไปแสวงหาความสุขสงบเย็นภายในตัว โดยเรียนรู้ผ่านการอยู่ในสถานที่สงบเงียบเป็นเวลานานหลายวันบ้าง หลายสัปดาห์บ้าง หลายเดือนบ้าง อาจจะอยู่คนเดียว หรืออยู่กับกลุ่มที่ต่างมุ่งแสวงหา "ความหลุดพ้น" เหมือนกัน

    แคมป์นี้ไม่มีพิธีกรรม ไม่ต้องปฏิบัติบูชา ไม่ต้องนุ่งห่มแบบใดแบบหนึ่งเป็นการเฉพาะ ในแคมป์จะพูดหรือทำสิ่งเดียวเท่านั้น คือเรื่องที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นไปจากความยึดติดในความเป็นบุคคลไปสู่ความตื่น โดยโฟกัสที่..ที่นี่ เดี๋ยวนี้

     รีทรีตนี้จัดขึ้นสำหรับ

     1. ผู้ที่ต้องการหาความสงบทางใจ

     2. ผู้ที่ต้องการค้นหาความหมายของชีวิต

     3. ผู้ที่มีความเครียดซึ่งแก้เองไม่ตก

รายละเอียดโปรแกรม

 • 11:00 - 12:00 : ทำความรู้จัก เรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน
 • 12:00 - 14:00 : รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 14:00 - 15:00 : รู้จักความรู้ตัว
 • ​Workshop 1 ความสนใจ แขนขวาของความรู้ตัว
 • Workshop 2 "คิด" กับ "สังเกตความคิด"
 • Workshop 3 ที่ปลายความคิดที่ 1 ก่อนความคิดที่ 2 จะมา
 • Workshop 4 "ความว่าง" ที่ความคิดผุดขึ้นในนั้น
 • Workshop 5 เปล่งเสียงโอมสู่การสั่นสะเทือนเล็กๆที่เงียบ
 • Workshop 6 ตามเสียงระฆังสู่การสั่นสะเทือนเล็กๆที่เงียบ
 • Workshop 7 เสียงในสิ่งแวดล้อมสู่การสั่นสะเทือนเล็กๆที่เงียบ
 • Workshop 8 วางความคิดด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
 • 15:30 - 16:00 : พักดื่มกาแฟ และพักผ่อนในความเงียบสงบ
 • 16:00 - 17:00 : Workshop 10  วางความคิดด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโยคะ
 • 17:00 - 18:30 : รับรู้พลังชีวิตด้วยการรู้ความรู้สึกบนผิวกาย
 • Workshop 11 มือของฉันอยู่ที่ไหน
 • Workshop 12 ลาดตระเวณรับรู้ผิวกาย
 • 18:30 - 19:30 :  รับประทานอาหารเย็น
 • 06:30 - 07:00 : Workshop 13 ควบเทคนิคผ่อนคลายร่างกายและรับรู้ผิวกาย
 • 07:00 - 07:30 : Workshop 14 Tai Chi อยู่กับพลังชีวิตขณะเคลื่อนไหว
 • 07:30 - 09:00 : รับประทานอาหารเช้า อาบน้ำ
 • 09:00 - 09:30 : Workshop 15 ฉันรู้ตัวอยู่หรือเปล่า?
 • 09:30 - 10:00 : Workshop 16 การสร้างสมาธิ
 • 10:00 - 10:30 : Workshop 17 ความตื่นอยู่เสมอ และ 5 ขั้นตอนเพื่ออยู่กับปัจจุบัน
 • 10:30 - 11:00 : พักดื่มกาแฟ และพักในความเงียบสงบ
 • 11:00 - 12:00 : Workshop 18 อานาปานสติ วิธีปล่อยจิตไปโดยไม่ควบคุม
 • 12:00 - 14:00 : รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 14:00 - 14:45 : Workshop 19 ฝึกวิธียอมรับยอมแพ้
 • 14:45 - 15:30 : Workshop 20 ทรงตัวขณะเคลื่อนไหว
 • 15:30 - 16:00 : พักในความเงียบสงบ ไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • 16:30 - 17:00 : Workshop 21 นั่งสมาธิกับแสงอาทิตย์ตกดิน
 • 17:00 - 19:30 : รับประทานอาหารเย็น
 • 07:00 - 08:00 : Workshop 22 เดินธุดงค์ในป่า
 • 08:00 - 09:00 : รับประทานอาหารเช้า
 • 09:30 - 10:30 : Workshop 23 เขียนภาพลายเส้นและสีน้ำ
 • 10:30 - 11:00 : พักในความเงียบสงบ
 • 11:00 - 12:00 : Workshop 24 ทำการบ้านเขียนภาพสีน้ำ
 • 12:00 - 14:00 : รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 15:30 : Workshop 25 ปัญญาญาณในงานปั้นดิน
 • 15:30 - 16:00 : พักผ่อนในความเงียบสงบ ไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • 14:00 - 15:30 : สนทนาถามตอบแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ
 • 17:00 - 18:30 : รับประทานอาหารเย็น
 • 06:30 - 07:30 : อาณาปานสติ 16 ขั้นตอน จากการรู้ร่างกายสู่ฌาณ จากฌาณสู่การวางความคิด
 • 07:30 - 08:00 : มอร์นิ่งวอล์ค ฝึกจิตสำนึกเป็นผู้รู้ตัว และเปิดรับพลังทางจิตวิญญาณไปพร้อมกัน
 • 08:00 - 09:00 : รับประทานอาหารเช้า
 • 09:00 - 10:30 : Duality Vs Non-Duality และสามเส้นทางสู่ความหลุดพ้น
 • 10:30 - 11:00 : พักดื่มกาแฟและไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • 11:00 - 12:00 : คำแนะนำการใช้ชีวิตและแลกเปลี่ยนก่อนจาก
 • 12:00 - 13:00 : รับประทานอาหารกลางวัน ร่ำลา และถ่ายรูปร่วมกัน

หมายเหตุ: ตารางเวลาและกิจกรรมอาจมีการปรับปลี่ยนตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการสมัคร

*ราคาที่แจ้งไว้รวมค่าอาหาร ค่าฝึกอบรม และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานภายในศูนย์เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่รวมค่าเดินทางเนื่องจากผู้เข้าอบรมต้องเดินทางมาที่ศูนย์ด้วยตนเอง

** แคมป์นี้จะเป็นการแชร์ห้องกับสมาชิกท่านอื่น

*** เงื่อนไขการชำระเงินไม่สามารถขอคืนเงินได้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีกิจธุระสามารถขอเลื่อนการเข้าคลาสไปในครั้งถัดไปได้โดยมีอายุ1ปี นับจากวันที่ชำระเงินสมัครเข้าแคมป์ (สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาแล้ว หากไม่สามารถมาร่วมคลาสได้ รบกวนแจ้งให้ทางศูนย์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน)

**** การเปิดแคมป์มีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำ

   กรุณาติดต่อที่คุณเฟิร์น (วิไลพร) ที่หมายเลข 063 639 4003 หรือ 02 038 5115 กด 2 หรือไลน์ @wellnesswecare หรืออีเมล host@wellnesswecare.com

แล้วโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาสมุทรปราการ ชื่อบัญชี  บริษัท เมก้า วี แคร์ จำกัด เลขที่บัญชี 007-368-5478
หรือลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์  https://www.wellnesswecare.com/th/static/program-calendar

การเดินทาง

สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถตู้มวกเหล็กขึ้นที่หมอชิต ในกรณีเดินทางด้วยรถตู้หรือรถไฟ ต้องหารถรับจ้างจากตลาดมวกเหล็กเข้ามาส่งที่เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่ในมวกเหล็กวัลเลย์ อยู่ห่างจากตลาดมวกเหล็กราว 4 กม. กรณีที่จะให้เวลเนสวีแคร์หารถไปรับต้องแจ้งล่วงหน้า
ค่าจัดรถไปรับ
60 บาท สำหรับมอเตอร์ไซค์ และ 250 บาท สำหรับรถปิคอัพ
ในกรณีที่จะให้เวลเนสวีแคร์ช่วยระสานงานหารถรับจ้างเหมาไปจากกทม. ต้องติดต่อล่วงหน้า ค่าจ้าง 1,500 บาทเฉพาะขาไปขาเดียว หรือ 3,000 บาทสำหรับการไปส่งแล้วไปรับกลับ

ตารางโปรแกรมรีทรีททางจิตวิญญาณ


Next program will announced shortly

Success Stories