• EN    |    TH

ภาพรวม

มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ กับ ศาสตร์โยคะและการบำบัดด้วยศาสตร์อายุรเวทเรียนรู้วิธีการจัดการสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เข้าใจระบบของร่างกายและระบบข้อต่อ เรียนรู้โยคะอาสนะ การฝึกการหายใจโดยใช้พลังปราณ การทำสมาธิและการฝึกอายุรเวทโยคะแบบต่างๆ เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมทุกระดับ วัย เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจภูมิปัญญาอายุรเวท ที่มีอายุยาวนานกว่า 4,000 ปี พร้อมเรียนรู้วิธีการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรค เรียนรู้ศาสตร์สมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรคทั่วไป เพื่อลดการใช้ยา

เติมเต็มพลังกาย พลังใจ พร้อมฝึกโยคะท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสงบ ร่มรื่นในศูนย์สุขภาพ เวลเนส วีแคร์ ที่ช่วยฟื้นคืนความสมดุลย์ให้กลับมาสู่ชีวิตของคุณ

รายละเอียด

  • เริ่ม: Jun 20, 2019
  • ถึง: Jun 23, 2019
  • สถานที:

แคมป์โยคะ ฟื้นฟูชีวิต” 4 วัน 3 คืน

มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ กับ ศาสตร์โยคะและการบำบัดด้วยศาสตร์อายุรเวทเรียนรู้วิธีการจัดการสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เข้าใจระบบของร่างกายและระบบข้อต่อ เรียนรู้โยคะอาสนะ การฝึกการหายใจโดยใช้พลังปราณ การทำสมาธิและการฝึกอายุรเวทโยคะแบบต่างๆ เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมทุกระดับ วัย เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจภูมิปัญญาอายุรเวท ที่มีอายุยาวนานกว่า 4,000 ปี พร้อมเรียนรู้วิธีการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรค เรียนรู้ศาสตร์สมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรคทั่วไป เพื่อลดการใช้ยา

เติมเต็มพลังกาย พลังใจ พร้อมฝึกโยคะท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสงบ ร่มรื่นในศูนย์สุขภาพ เวลเนส วีแคร์ ที่ช่วยฟื้นคืนความสมดุลย์ให้กลับมาสู่ชีวิตของคุณ

 

รายละเอียดกิจกรรม (อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

 กิจกรรมวันที่ 1

08:30 - 09:30

ลงทะเบียน และทำความรู้จัก

09:30 - 10:30

เรียนรู้ศาสตร์แห่ง “โยคะและชีวิต”

10:30 - 11:00

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

11:00 - 12:00

ฝึกโยคะ เพื่อยืดกล้ามเนื้อและฝึกการสร้างสมดุลย์ร่างกาย

12:00 - 14:00

พักรับประทานอาหารเที่ยง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

14:00 - 15:30

เรียนรู้เรื่องพลังจักรวาลด้วย จักระทั้ง 7”

15:30 - 16:00

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

16:00 - 17:00

การทำสมาธิ ด้วยการรับรู้ตัวตนผ่านการกำหนดลมหายใจ

17:00 - 18:00

เรียนรู้คุณประโยชน์ของอาหารพืชเป็นหลัก และไขมันต่ำ (Plant based food)

18:00 - 20:00

รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 Day 2

06:30 - 08:00

เดินออกกำลังกายยามเช้าที่ฟาร์มหม่อนเวลเนส วี แคร์

08:00 - 09:30

รับประทานอาหารเช้า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

09:30 - 11:00

ฝึกโยคะ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อสำคัญต่างๆ ของร่างกาย
Yoga - Flexibility | Body Opening Yoga Poses Sequence

11:00 - 12:00

ฝึกการหายใจด้วยปราณายามา โยคะ: นาดี โชทานาและอนุโลมา วิโลมา เพื่อชำระล้างทางเดินลมหายใจ
Yoga Breathing exercise: Nadi shodhana, deep breathing, Anulom vilom

12:00 - 14:00

พักรับประทานอาหารเที่ยง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

14:00 - 15:30

เรียนรู้เรื่องศาสตร์อายุรเวท แพทย์แผนอินเดียโบราณ กว่า 4 พันปี

15:30 - 16:00

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

16:00 - 1700

ฝึกวินยาสะ โยคะ ฝึกควบคุมลมหายใจไปพร้อมกับการควบคุมลมหายใจ โดยใช้สติกำหนดการเคลื่อนไหว (Vinyasa Yoga) 

17:00 - 18:00

ฝึกการทำสมาธิ

18:30:00 - 20:00

รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 Day 3

06:30 - 08:00

ฝึกการทำสุริยนมัสการ ซึ่งเป็นการบริการทั้งร่างกายและจิตใจ อย่างมีประสิทธิภาพและดีต่อสุขภาพมาก (Sun salutation) 

08:00 - 09:30

รับประทานอาหารเช้า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

09:30 - 10:30

เรียนรู้เรื่องการควบคุมน้ำหนัก ด้วยแนวทางอายุรเวท และการใช้สมุนไพร

10:30 - 11:00

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

11:00 - 12:00

ฝึกการชำระล้างร่างกายด้วยการทำกริยาโยคะ เพื่อควบคุมชีวิตและหยุดความเสื่อมถอยในร่างกาย สายตา และศีรษะด้วยการเพิ่มพลังปราณแบบจาละเนติ ตราตะกะ และ กะปาละบาติ (Kriya Yoga: Jala Neti, Trataka, kapal bhati)

12:00 - 14:00

พักรับประทานอาหารเที่ยง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

14:00 - 15:00

เรียนรู้ อัชทังก้า หรือ อัษฎางค์โยคะ ศาสตร์แห่งการเปิดกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความแข็งแรง ที่แพร่หลายไปทั่วโลก (Ashtanga Yoga)

15:30 - 16:00

ฝึกพันธะหรือบันดะ การล็อคบันดะในการฝึกการหายใจ คอ การฝึกล็อคคาง ช่องท้อง และระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ช่วยขับของเสียในร่างกายโดยการฝึกควบคุมไฟแห่งชีวิต
(Bandha breathing exercises: Jalandar, Uddiyaan and Muladhar)

16:00 - 16:30

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

16:30 - 17:00

ฝึกหฐโยคะ การฝึกการหายใจ เพื่อผ่อนคลายร่างกายด้วยพลังเย็นและร้อน สร้างความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ Hatha Yoga

17:00 - 18:00

ฝึกการทำสมาธิ

18:00 to 20:00

รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 Day 4

6:30 - 8:00

ฝึกวินยาสะ โยคะ เพื่อควบคุมลมหายใจและลดความเครียด (Vinyasa Yoga)

8:00 - 9:30

รับประทานอาหารเช้า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

9:30 - 10:30

ฝึกการหายใจให้มีอายุยืน สุขภาพดีแบบปราณายามา: พรามห์มารี อุชชายี สิตการี
(Pranayama: Bhramari, Ujjai, Sitali, Sitkari)

10:30 - 11:00

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

11:00 - 12:00

สรุปกิจกรรม และถามตอบข้อสงสัย

12:00 - 14:00

พักรับประทานอาหารเที่ยง และปิดแคมป์

คอร์สโยคะ ฟื้นฟูชีวิต สอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยทีมคนไทยคอยช่วย 

สนใจเข้าร่วมโปรแกรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่เข้าร่วมแคมป์โยคะ รีทรีต

โทรศัพท์: 02-038-5115

หรือ 

Line: @wellnesswecare


Next program will announced shortly

Success Stories