• EN    |    TH

ภาพรวม

มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ กับ ศาสตร์โยคะและการบำบัดด้วยศาสตร์อายุรเวทเรียนรู้วิธีการจัดการสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เข้าใจระบบของร่างกายและระบบข้อต่อ เรียนรู้โยคะอาสนะ การฝึกการหายใจโดยใช้พลังปราณ การทำสมาธิและการฝึกอายุรเวทโยคะแบบต่างๆ เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมทุกระดับ วัย เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจภูมิปัญญาอายุรเวท ที่มีอายุยาวนานกว่า 4,000 ปี พร้อมเรียนรู้วิธีการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรค เรียนรู้ศาสตร์สมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรคทั่วไป เพื่อลดการใช้ยา

เติมเต็มพลังกาย พลังใจ พร้อมฝึกโยคะท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสงบ ร่มรื่นในศูนย์สุขภาพ เวลเนส วีแคร์ ที่ช่วยฟื้นคืนความสมดุลย์ให้กลับมาสู่ชีวิตของคุณ

รายละเอียด

  • เริ่ม: Mar 12, 2020
  • ถึง: Mar 15, 2020
  • สถานที:

รายละเอียดกิจกรรม (อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

 กิจกรรมวันที่ 1

08:30 - 09:30

ลงทะเบียน และทำความรู้จัก

09:30 - 10:30

โยคะผ่อนคลาย 

10:30 - 11:00

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

11:00 - 12:00

เรียนรู้ศาสตร์แห่ง “โยคะและชีวิต” Introduction Yoga, The way of life 

เรียนรู้ อัชทังก้า หรือ อัษฎางค์โยคะ ศาสตร์แห่งการเปิดกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น

12:00 - 15:00

พักรับประทานอาหารเที่ยง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

15:00 - 16:00

Mantra chanting

16:00 - 17:30

ฝึกโยคะ

17.30 - 18:00

การทำสมาธิ ด้วยการรับรู้ตัวตนผ่านการกำหนดลมหายใจ

18:00 - 20:00

รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 Day 2

06:30 - 08:00

เรียนรู้การอยู่กับธรรมชาติ และฝึกปฎิบัติการหายใจแบบโยคะ 

 - ฝึกการทำสุริยนมัสการ  

 -  สันทนาการ Yahu เพื่อให้ปลดปล่อยอารมณ์ความเครียด  (the post of life to being child )

08:00 - 10:00

รับประทานอาหารเช้า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

10:00 - 11:00

Candle Meditation

11:00 - 12:00

Understanding Mudras

12:00 - 15:00

พักรับประทานอาหารเที่ยง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

15:00 - 16:15

เรียนรู้เรื่องศาสตร์อายุรเวท แพทย์แผนอินเดียโบราณ กว่า 4 พันปี

16:15 - 16:30

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

16:00 - 18:00

ปฎิบัติโยคะ 

18:00 - 20:00

รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 Day 3

06:30 - 07:30

ฝึกการชำระล้างร่างกายด้วยการทำกริยาโยคะ เพื่อควบคุมชีวิตและหยุดความเสื่อมถอยในร่างกาย สายตา และศีรษะด้วยการเพิ่มพลังปราณแบบจาละเนติ ตราตะกะ และ กะปาละบาติ (Kriya Yoga: Jala Neti, Trataka, kapal bhati) 

07:30 - 8:00

ฝึกการทำสุริยนมัสการ

08:00 - 10:00

รับประทานอาหารเช้า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

10:00 - 12:00

เรียนรู้เรื่องจักกะทั้ง 7

12:00 - 15:00

พักรับประทานอาหารเที่ยง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

15:00 - 16:00

ฝึกการหายใจด้วยปราณายามา โยคะ: นาดี โชทานาและอนุโลมา วิโลมา เพื่อชำระล้างทางเดินลมหายใจ Yoga Breathing exercise: Nadi shodhana, deep breathing, Anulom vilom

16:00 - 17:00

ปฎิบัติโยคะ 

17:30 - 18:00

เรียนรู้การเพาะต้นอ่อน

18:00 - 20:00

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

16:30 - 17:00

รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

 

 Day 4

6:30 - 7:00

ฝึกการทำสุริยนมัสการ

7:00 - 7:30

โยคะผ่อนคลาย 

7:30 - 8:00

ฝึกการหายใจให้มีอายุยืน สุขภาพดีแบบปราณายามา: พรามห์มารี อุชชายี สิตการี  Pranayama: Bhramari, Ujjai, Sitali, Sitkari

8:00 - 10:00

รับประทานอาหารเช้า และพักผ่อนตามอัธยาศัย Breakfast

10:00 - 12:00

แนะนำอาหารและสมุนไพรแบบอายุรเวท สำหรับธาตุในร่างกาย

12:00 - 13:00

พักรับประทานอาหารเที่ยง และปิดแคมป์

คอร์สโยคะ ฟื้นฟูชีวิต สอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยทีมคนไทยคอยช่วย 

สนใจเข้าร่วมโปรแกรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่เข้าร่วมแคมป์โยคะ รีทรีต

โทรศัพท์: 02-038-5115

หรือ 

Line: @wellnesswecare


Next program will announced shortly

Success Stories