• EN    |    TH

นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์

แพทยศาสตร์บัณฑิต (สงขลานครินทร์)

วว.ศัลยศาสตร์หัวใจหลอดเลือดทรวงอก (แพทยสภา), วว.เวชศาสตร์ครอบครัว (แพทยสภา)

Certificate at Cardiovascular and Thoracic Surgery Full Registor Training (Green lane Hospital, Auckland, Newzealand)

Cardiovascular and Thoracic Surgery visiting Fellow (Brigham and Women Hospital Harvard, Bostan, USA)

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ หรือที่รู้จักกันในนาม “หมอสันต์” เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2496 เป็นหมออาชีพในสาขาผ่าตัดหัวใจ (Cardiac surgeon) ในขณะทำงานสายอาชีพได้เขียนตำราทางการแพทย์เกี่ยวกับการดูแลปู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจและการช่วยชีวิตขั้นสูงไว้หลายเล่ม อีกทั้งยังเคยเป็นคณะอนุกรรมการให้กับสมาคมหัวใจอเมริกัน (AHA) ปัจจุบันคุณหมอหันมาทำงานเป็นแพทย์ส่งเสริมสุขภาพแทน จากประสบการณ์ตรงที่เคยป่วยเป็นโรคหัวใจจนในที่สุดสามารถที่จะพลิกผันโรคได้ด้วยตนเองโดยไม่ใช้ยาและการผ่าตัด บวกกับความชอบส่วนตัวในการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและพลิกผันโรคให้แก่บุคคลทั่วไป ทั้งการเป็นวิทยากรรับเชิญ เขียนหนังสือ ทำรายการทีวี และล่าสุดกับการสร้างศูนย์เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ขึ้นพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมสุขภาพให้กับผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้คุณหมอยังมีบล็อคส่วนตัวไว้คอยตอบคำถามสุขภาพซึ่งมีผู้ติดตามอ่านบทความปีละไม่ต่ำกว่าสองล้านครั้ง สำหรับเวลาว่างของคุณหมอนั้นส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับการทำไร่ ทำสวน ปลูกผัก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คุณหมอมีความสุขเพราะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนคุณหมอเดิมก็เป็นหมอผ่าตัดหัวใจแต่แล้ววันนึงกลับมาป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเสียเอง นอกจากนี้ก็ยังมีโรคไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูงเป็นของแถมมาอีกด้วย เมื่อตรวจหลอดเลือดก็พบว่าหลอดเลือดหัวใจตีบแต่คุณหมอเลือกที่จะไม่สวนหัวใจเพราะกลัวการทำบอลลูนและการผ่าตัดทำบายพาส จึงเริ่มหันมาหาวิธีพลิกผันโรคด้วยตนเอง สำหรับสาเหตุที่ทำให้คุณหมอป่วยนั้นก็มาจากทั้งในเรื่องของอาหารและการดำเนินชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงตามแบบฝรั่ง รับประทานผักผลไม้น้อย ชอบดื่มเครื่องดื่มจำพวกน้ำอัดลมและกาแฟสำเร็จรูป ตลอดจนรับประทานขนมหวาน เบเกอรี่อยู่เป็นประจำ กล่าวโดยสรุป คือ อาหารที่คุณหมอรับประทานส่วนใหญ่นั้นมีสัดส่วนของอาหารสำเร็จรูป แปรรูปมาก แต่มีสัดส่วนของอาหารจากธรรมชาติน้อย นอกจากนี้คุณหมอเองก็ทำงานหนักประกอบกับความเครียดและไม่มีเวลาออกกำลังกาย ดังนั้นเมื่อทุกอย่างประกอบรวมกันจนถึงจุดหนึ่งก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอจนในที่สุดก็ป่วยด้วยโรคเรื้อรังหลายชนิดตามมา

ภายหลังจากที่คุณหมอตัดสินใจที่จะหาวิธีพลิกผันโรคด้วยตนเอง คุณหมอก็เริ่มต้นด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ทั้งในเรื่องของอาหารและชีวิตประจำวันโดยปฏิบัติเช่นนี้อยู่นานหลายปี ในช่วงนี้เองคุณหมอก็ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศโดยได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับเพื่อนหมอหลายๆท่าน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ศึกษาเพิ่มเติม และเจาะลึกงานวิจัยต่างๆ ทำให้ความคิดและความเข้าใจค่อยๆตกผลึกว่าแท้ที่จริงแล้วอาหารเนื้อสัตว์และการแปรรูปอาหารด้วยวิธีการต่างๆเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย ซึ่งแตกต่างจากอาหารพืชตามธรรมชาติที่สามารถรักษาการเจ็บป่วยได้ นอกจากนี้คุณหมอเองก็ยังดูแลตัวเองในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การออกกำลังกาย และการบริหารจัดการความเครียด เช่น การรำมวยจีน ฝึกโยคะ และการนั่งสมาธิ เป็นต้น

 

มาจนถึงตอนนี้คุณหมอทิ้งยาต่างๆไปหมดแล้ว ทั้งยาความดัน ยาไขมัน และยาโรคหัวใจ เพราะตัวชี้วัดต่างๆมันปกติหมดแล้ว สุขภาพโดยรวมแข็งแรงกว่าเดิม และคุณภาพชีวิตดีขึ้นมาก ดังนั้นคุณหมอจึงตั้งใจที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้สุขภาพดีกลับคืนมาในการถ่ายทอด และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์เหล่านี้ออกไปสู่วงกว้าง ซึ่งคุณหมอเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์สุขภาพเวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์จะเป็นอีกหนึ่งบ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นในการที่จะช่วยให้คนมีสุขภาพดีและสามารถที่จะพลิกผันโรคด้วยตนเองได้